Plan A

Plan A е компания в областта на ИТ услугите, с фокус върху разработването на софтуерни решения за бизнеса. Екипът ни има над 15 години опит в широк спектър от технологии, реализиране на софтуерни продукти на множество пазари, интегриране или създаване на персонализиран елемент към текущите системи на нашите клиенти.

В годините сме успели да натрупаме не само солидна инженерна експертиза, но и дълбоко разбиране на бизнес процесите на нашите партньори. Това ни помага да предоставяме корпоративни решения, които носят добавена стойност и са съобразени максимално със специфичните им нужди и изисквания.

Ние помагаме на нашите партньори да изграждат, поддържат и модернизират своя корпоративен софтуер и осигуряваме високо качество на услугите. Успяваме да постигнем това чрез изграждане на устойчиви вътрешни процеси за контрол на доставките, както и способността бързо да създаваме ефективни, адаптивни и динамични екипи.

 

Отворени позиции