Софийски университет, Факултет по право

Международна магистърска програма Право на Европейския съюз

Брошура