Регистрация на посетителите

За да участвате във форума регистрацията е задължителна. Попълнете формуляра за записване.

Придобита образователна степен
Специалност, която Ви интересува
Ниво на френски:
Прикачете CV за срещите с предприятията
Upload File
Качване
Файл във формат pdf/doc/docx по-малък от 2 MБ

Приемам Френският Институт в България да използва моите лични данни в съответствие с "Политиката за поверителност" и "Политиката за бисквитки"с цел предоставяне на услугите в платформата salonetudesetcarrieres.bg