Контакти

Представителството Campus France България е създадено през 1998 година в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френския институт в България.

Дейността на Campus France България е разнообразна и насочена към всички, заинтересовани от обучение на френски език във Франция или във франкофонските програми в България.

Представителството Campus France оказва персонализирана помощ при изграждане на проектa за обучение във Франция и неговото изпълнение. За целта предоставя необходимата информация, съдейства за анализ на проекта и ориентация към дадена специалност и учебни заведения, разяснява процедурите за кандидатстване, оказва помощ при подготовка на досието за кандидатстване и проследяването му до получаване на окончателен отговор от учебното заведение. Campus France България информира също така за възможностите за финансиране на учебния престой във Франция и необходимата подготовка преди заминаване.

Campus France България организира през цялата година различни прояви, свързани с френското висше образование : срещи, презентации, Салон « Обучение и професионална реализация » (през октомври), Пътуващ салон на образованието през октомври/ноември. Поради епидемичната обстановка в света, за първи път тази година, през ноември ще бъде организиран « Виртуален форум за образование и професионална реализация ».

Една важна част от дейността на представителството е свързана с организацията по предоставяне на стипендиите на френското правителство както и с подготовка и проследяване на досиетата на стипендиантите.

При проявен интерес от страна на български учебни заведения, Espace Campus France провежда срещи с ученици и студенти в София и в провинцията.

Campus France България е посредник при изграждането на контакти за сътрудничество между френски и български университети. Организиране на презентации на университетски програми пред български студенти е част от приоритетите му.

Дейността на Espace Campus France не се ограничава единствено в областта на популяризи-рането на френското висше образование. Друга основна насока е подобряване качеството на приема на български студенти във френските висши учебни заведения.

Франция е 6та страна в света по прием на български студенти. Близо 1400 български студенти са записани във френски висши учебни заведения и над 90 френски студенти се обучават в български университети по програмата Еразъм+.

За да научите повече :
Представителство Campus France България
Френски институт в България
площад Славейков 3
тел : 02/9377964
sofia@campusfrance.org
bissera.kolarova@institutfrancais.bg